Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok védelme

Teljes mértékben tiszteletben tartjuk mindenkinek a magánélethez és az adatvédelemhez való jogát. Az Ön személyes adatainak maximális biztonsága és védelme nálunk magától értetődő – erre Ön is minden esetben számíthat.  

Azért, hogy garantáljuk az Ön valamennyi személyes adatának védelmét, amellyel munkánk során kapcsolatba kerülünk, technikai, szervezeti és személyi intézkedéseket tettünk az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. 2016. április 27-én kelt rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmében; ezek az intézkedések a Szlovák Törvénytár (Tt.) személyes adatok védelemről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 sz. módosított törvénnyel (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) is összhangban állnak.   

Számunkra fontos, hogy mindenki, aki igénybe veszi cégünk szolgáltatásait, tájékoztatást kapjon a személyes adatok feldolgozásának okairól és módszereiről, a személyes adatok kezelésének módjáról, valamint azokról a jogokról, amelyeket a törvény a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Ön számára biztosít  . A jelen dokumentumban a fent említett területekkel kapcsolatban minden szükséges információval ellátjuk Önt. 

A személyes adatok védelme érdekében hozott intézkedések tekintetében szigorú szabályokat követünk, amelyek meghatározzák, hogy a Be Lenka s.r.o. cég mely alkalmazottja férhet hozzá a személyes adatokhoz, illetve hogy az Ön személyes adatai közül melyeket jogosult kezelni.  

1. Ki az Ön személyes adatainak adatkezelője?
Az adatkezelő a Be Lenka s.r.o. vállalat, székhely: Obchodná 9076/3D, Žilina 01008, Szlovák Köztársaság, cégazonosító (IČO): 51085291, cégbírósági bejegyzés: a Zsolnai Járásbíróság (Okresný súd Žilina) cégjegyzékében, ; Sro rész, 68526/L sz. betétlap

Jogainak érvényesítéséhez használja a következő e-mail-címet: info@belenka.com

2. Milyen személyes adatokat kezelünk?
Cégünk kizárólag a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások biztosításához – ügyfeleink megrendeléseinek feldolgozása az adminisztráció és a szállítás tekintetében, a jogi kötelezettségeink teljesítése mellett –, valamint jogos érdekeink védelméhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli .

3. Milyen célból kezeljük a személyes adatokat?
Ügyfeleink személyes adatait a tevékenységi körünkbe tartozó áruszállítás és szolgáltatásnyújtás céljából kezeljük  . Az egyes adatkezelési célok a következőképpen jellemezhetők:

Adatkezelés szerződés teljesítése alapján
A személyesadat-kezelésre a szolgáltatásaink igénybevétele során az ügyfél mint a megrendelőnk, valamint a cégünk mint a szállító/szolgáltató közötti szerződés megkötése céljából kerül sor. Ebben az esetben a személyesadat-kezelés csak a vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mértékben történik. Ide tartozik különösen a szerződés tárgyának teljesítése, az ügyféltámogatás, a szerződés adminisztrációja és a regisztrált ügyfelek nyilvántartása.

Ennél az adatkezelési célnál a személyes adatok megadása az ügyfelek számára teljesen opcionális, a szerződés sikeres megkötése és későbbi teljesítése szempontjából viszont szükséges. Ezen adatok nélkül a szerződéskötésre, annak teljesítésére, valamint az abból eredő kötelezettségek és jogok teljesítésére nem lenne módunk .

Marketingcélból történő adatkezelés
Ügyfeleink személyes adatait marketingcélokra is feldolgozzuk, amennyiben ehhez az ügyfeleink hozzájárulásukat adták. A marketingtevékenységek különösen a következőket foglalják magukban:

A Be Lenka s.r.o. vállalat termékeinek és szolgáltatásainak kínálata. Az ajánlatokat az Ön hozzájárulásával elektronikus úton is elküldhetjük Önnek, elsősorban e-mailben, esetleg közösségi hálózati üzenetben, ha ez a forma elfogadhatóbb az Ön számára.

A Be Lenka s.r.o. cég tevékenységével kapcsolatos üzleti ajánlatokat, cikkeket és információkat tartalmazó tájékoztató e-mailek küldése.

A marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulás opcionális. Ugyanakkor szükséges ahhoz, hogy a Be Lenka s.r.o. szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokat elküldhessük Önnek. Hozzájárulás nélkül nem tudunk árura és szolgáltatásokra vonatkozó személyre szabott ajánlatokat küldeni. Hozzájárulását a következő e-mail-címen bármikor visszavonhatja: info@belenka.com

4. Sütiszabályzat
A sütik (cookie) olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyek a weboldalunkra való látogatás során az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárolódnak. Ezek lehetővé teszik (a süti típusától függően), hogy weboldalunk egy bizonyos ideig megjegyezze az Ön legutóbbi tevékenységeit és felhasználói beállításait, például a hozzáférési adatokat, a nyelvet, a betűméretet vagy a weboldalunk megjelenítési beállításait, így Önnek nem kell ezeket újra beállítania, amikor legközelebb weboldalunkra látogat.

Weboldalunkra való látogatása során az Ön egyes adatait automatikusan feldolgozzuk, pl. az Ön által használt internetböngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információkat, annak a weboldalnak a domainjén, ahonnan Ön a weboldalunkra látogatott, a látogatások számát vagy az egyes konkrét oldalak megtekintésének átlagos időtartamát stb. Ezeket az adatokat a weboldalunk vonzerejének monitororzása, valamint a funkcionális és tartalmi beállítások javítása érdekében tároljuk. Egyúttal ebben rejlik jogos érdekünk is, amely az Ön adatai kezelésének jogalapját képezi. A fent említett adatok feldolgozása a sütik, az IP-cím és egyéb technikai eszközök segítségével történik, amelyek lehetővé teszik annak meghatározását, hogy weboldalunk mely részei népszerűek, miket tekintenek meg leginkább weboldalunk látogatói, és hogy mennyi időt töltenek el ezeken az oldalakon. A sütik a webszerver által az Ön számítógépére elküldött és az Ön böngészőjében tárolt információkat tartalmaznak. Ezeket az információkat a rendszer minden esetben visszaküldi a webszervernek, amikor Ön a weboldalunkra látogat. Ez lehetővé teszi a webszerver számára, hogy azonosítsa és nyomon kövesse az Ön böngészőjét. Az adatkezelő által használt sütik ún. technikai sütiknek minősülnek, amelyek az adatátvitel nyomon követéséhez szükségesek, hogy weboldalainkat a látogatók igényeihez igazíthassuk.

Amikor weboldalunkra látogat, a beleegyezés gomb megnyomásával van lehetősége elfogadni a sütik használatát. Amennyiben nem fogadja el vagy letiltja a sütik használatát, Ön ugyanúgy hozzáférhet weboldalunkhoz, mintha hozzájárulását adta volna, azzal a különbséggel, hogy a mi céljainkra, azaz a weboldal optimalizálásának céljaira kevésbé pontos adatokat fogunk tudni begyűjteni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy még ha el is fogadja a sütik használatát, azokat bármikor eltávolíthatja böngészőjéből. Ebben az esetben, amikor ismét a weboldalunkra látogat, újra megkérjük, hogy adja meg a szóban forgó hozzájárulást.

Weboldalunk használatát a Google Analytics szolgáltatás segítségével tovább elemezzük. A Google Analytics szolgáltatás sütik segítségével gyűjt információkat portálunk használatáról. A weboldalunkkal kapcsolatban gyűjtött információk a weboldal használatára vonatkozó átfogó jelentések készítésére szolgálnak.  A Google adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el: https://policies.google.com/privacy.

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a szerződéses jogviszony időtartama alatt és a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított további 10 évig kezeljük, amennyiben erre az Ön adatait tartalmazó adóügyi dokumentumok archiválására vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályok – különösen az áfatörvény – köteleznek bennünket.  

A hozzájárulás alapján megszerzett személyes adatokat addig kezeljük, amíg az ügyfél vissza nem vonja hozzájárulását, azaz az ügyfélnek az adatkezelés céljának teljesítéséhez, pl. a hírlevél fogadásához fűződő érdeke fennállásának időtartamáig.  

Az adott időszak letelte után a személyes adatokat töröljük, kivéve azokat, amelyek az általánosan kötelező erejű jogszabályok értelmében jogi érdekeink védelme céljából továbbra is kezelhetők.  

6. Honnan szerezzük be a személyes adatokat?
A személyes adatokat a következő forrásokból szerezzük be:

- Közvetlenül az ügyféltől a szerződés megkötésekor, valamint a szerződés időtartama és teljesítése alatt.
- Közvetlenül az ügyféltől a tájékoztató e-mailek fogadásához való hozzájárulással.
- Más személyektől, akiknek ehhez az ügyfél a hozzájárulását adta.


7. Hogyan vonhatja vissza a személyes adatok marketingcélú feldolgozásához adott hozzájárulását?
A személyes adatok marketingcélú feldolgozásához való hozzájárulás önkéntes alapon történik, az ügyfél azt bármikor visszavonhatja.  Amennyiben az ügyfél nem kíván tőlünk ajánlatokat kapni, erről az info@belenka.com e-mail-címen tájékoztathat bennünket. 

Mit kell tartalmaznia a hozzájárulás visszavonásának? 
Ki nyújtja be a hozzájárulás visszavonását? Adja meg teljes nevét, valamint e-mail-címét. 

Jelezze, hogy a továbbiakban nem járul hozzá személyes adatainak marketingcélú feldolgozásához. A hozzájárulását visszavonhatja általánosságban (valamennyi marketingtevékenységre vonatkozóan), vagy meghatározhatja, hogy az mely marketingtevékenységekre vonatkozik.

A hozzájárulás visszavonását a Be Lenka s.r.o. vállalatnak címezze.

Hozzájárulását az erre a célra szolgáló link segítségével is visszavonhatja, amelyet minden tőlünk kapott elektronikus marketingüzenet végén megtalál.  

Hogyan küldheti el a hozzájárulás visszavonását?
Hozzájárulása visszavonását a következő e-mail-címre küldheti el: info@belenka.com

Hozzájárulását az erre a célra szolgáló link segítségével is visszavonhatja, amelyet minden tőlünk kapott elektronikus marketingüzenet végén megtalál.  

8. Milyen jogokkal rendelkezik az ügyfél a személyes adatai kezelése kapcsán?  
Cégünk kiemelt hangsúlyt fektet az ügyfelek jogainak tiszteletben tartására. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön a következő jogok gyakorlására jogosult: 

A személyesadat-kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás 
Ide tartoznak különösen az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei, az adatkezelés céljai és az adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjére vagy címzettjeinek kategóriáira vonatkozó információk, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó információk, a személyes adatok megőrzésének időtartama, az adatkezelésre jogosult adatkezelők, az Ön jogainak felsorolása, az adatvédelmi hatósággal való kapcsolatfelvétel lehetősége, a kezelt személyes adatok forrása, valamint az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy történik-e automatizált döntéshozatal és profilalkotás, és ha igen, milyen módon. 

A hozzáféréshez való jog
Az ügyfélnek joga van megtudni, hogy sor kerül-e személyes adatainak kezelésére vagy sem. Amennyiben sor kerül a személyes adatok kezelésére, jogában áll hozzáférni a személyes adatok feldolgozásának céljaira, az érintett adatok kategóriáira, a címzettekre és a személyes adatok megőrzési idejére vonatkozó információkhoz    Az ügyfélnek joga van továbbá tájékoztatást kapni jogairól, valamint panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál.   Az ügyfélnek joga van továbbá ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatok forrásáról, arról, hogy történik-e automatizált adatfeldolgozás és profilalkotás, valamint tájékoztatást és garanciákat kapni a személyes adatainak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén.       Az ügyfélnek joga megkapni az adatkezeléssel érintett személyes adatainak másolatát.

Helyesbítéshez való jog
Abban az esetben, ha az Ön személyes adatai megváltoztak, ami azt eredményezné, hogy a Be Lenka elavult vagy pontatlan személyes adatokat kezel, tájékoztathatja cégünket, és mi helyesbítjük a rögzített személyes adatait.  

Törléshez való jog
A személyes adatokat az ügyfél utasítására, a törvény által rögzített bizonyos esetekben kötelesek vagyunk törölni.  A törléshez való jog gyakorlása részünkről azzal a kötelezettséggel jár, hogy elbíráljuk, hogy teljesülnek-e a törléshez szükséges jogszabályi feltételek, mivel a törvény által előírt bizonyos esetekben kötelesek vagyunk a személyes adatokat a jogszabályok által előírt ideig megőrizni és archiválni, még az ügyfélnek a szóban forgó adatok törlésére irányuló kérése ellenére is.    

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jogával élhet, ha azt szeretné, hogy az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az elengedhetetlenül szükséges jogi okokból kezeljük, vagy ha azt kéri, hogy zároljuk személyes adatait. 

Az adatok hordozhatóságához való jog
Amennyiben az ügyfél szeretné személyes adatait egy másik vállalatnak átadatni, kérheti személyes adatainak meghatározott formátumban való átadását.  A kérésnek eleget teszünk, amennyiben annak nincs jogi vagy más jelentős akadálya.  

Az egyedi ügyekben való automatizált döntéshozatal elleni tiltakozás joga
Amennyiben az ügyfél úgy véli vagy tudomására jut, hogy személyes adatainak feldolgozása személyes és magánélete tiszteletben tartásához fűződő jogának megsértésével történik, vagy hogy személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok megsértésével kezelik, kérjük, lépjen kapcsolatba cégünkkel, és kérje a felmerült nem kielégítő helyzet tisztázását vagy megszüntetését       Az automatizált döntéshozatal ellen közvetlenül is tiltakozhat.

Az adatvédelmi hatósághoz való fordulás joga
Az ügyfél a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hatóságához (Úrad na ochranu osobných údajov) fordulhat a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen panasszal vagy javaslattal.

A jogok érvényesítése 
A személyes adatainak Be Lenka s.r.o. vállalat általi védelméhez való jogát a gdpr@belenka.com e-mail-címen érvényesítheti. Állásfoglalásunkat/nyilatkozatunkat térítésmentesen biztosítjuk. Abban az esetben, ha a panasz megalapozatlan vagy ismétlődő lenne, jogunkban áll megfelelő díjat felszámítani, amely az információszolgáltatás adminisztratív költségeit veszi figyelembe.  

9. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást az ügyfél adja a Be Lenka s.r.o. vállalat számára. A vállalat adatkezelőként fér hozzá a személyes adatokhoz.  A személyes adatokhoz való hozzáférés elsősorban a Be Lenka s.r.o. alkalmazottai számára biztosított. A személyes adatok szerződéses közvetítők, például programozók, webáruház-adminisztrátorok, csomagküldő szolgálatok vagy könyvelők számára is hozzáférhetővé tehetők.  

Szerződéses közvetítők azok a vállalatok is, amelyek a rendszerünket kezelik, és biztosítják a vállalat egészének vagy egyes részeinek működését.   Az ilyen közvetítőkkel a Be Lenka s.r.o. vállalat személyesadat-kezelési szerződéseket kötött.  A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok – a titoktartási szabályokat is beleértve – a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelő, legmagasabb szintű jogi védelem biztosítása érdekében a közvetítőkre is vonatkoznak.


Žilina, 2019. július. 25.