Nagykereskedelmi üzletszabályzat

Vállalkozókra vonatkozó üzletszabályzat (a továbbiakban: üzletszabályzat)

 1. 1. Általános rendelkezések
 1. 1.1. A jelen üzletszabályzat a Be Lenka s.r.o. vállalat mint eladó (székhely: Obchodná 9076/3D, Žilina 010 08, Szlovák Köztársaság, cégazonosító (IČO): 51085291, adószám (DIČ): 2120590197, cégbírósági bejegyzés: a Zsolnai Járásbíróság (Okresný súd Žilina) cégjegyzékében, Sro rész, 68526/L sz. betétlap; a továbbiakban: Eladó) és a vállalkozó mint Vevő közötti adásvételi szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza; a szerződés tárgyát áru adásvétele képezi, mely tevékenység az Eladó internetes áruházának www.belenka.com webhelyén (a továbbiakban: webáruház) keresztül, esetleg e-mailes vagy telefonos kommunikáció révén valósul meg.

Az Eladó elérhetőségei a következők:

Üzlethelyiség:

Be Lenka s.r.o. Obchodná 9076/3D

010 08 Žilina, Szlovák Köztársaság

E-mail: wholesale@belenka.com

Tel.: +421 948 191 469

Számlaszám - IBAN: SK7483300000002001293158 – EUR-ban történő fizetésekhez

Kérjük, ne fizesse ki a megrendelt Árut, amíg nem kapta meg e-mailben a megrendelés visszaigazolását és a fizetéssel kapcsolatos részleteket.

1.2. Az Üzletszabályzat az adásvételi szerződés szerves részét képezi. Abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben az Üzletszabályzattól eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az Üzletszabályzattal szemben.

1.3. Értelmező rendelkezések:

Webáruház - az internetes hálózaton található, www.belenka.com, www.belenka.sk vagy www.belenka.cz webhelyeken található, nyilvános hozzáférésű számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi az Áru megrendelését. A Vevő számára a webáruház oldalán egy regisztrációs űrlap található , amelyen keresztül elkészítheti és elküldheti megrendelését az Eladónak.

Vevő - magánszemély, vállalkozó vagy jogi személy, aki vagy amely az Eladóval adásvételi szerződést kötött az Árunak a végső fogyasztó részére történő értékesítése céljából. Az adásvételi szerződés megkötése alatt a megrendelés átvételéről szóló írásbeli visszaigazolás elküldése értendő.

Szerződő felek - az Eladó és a Vevő együttesen

Áru - a webáruház aktuális kínálatában szereplő termékek. Az „Áru” kifejezés „új árut”, „használt árut” vagy „megrendelésre készült árut” jelent, hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik.

Új áru - Olyan Áru, amelyet még nem használtak, és amely minden tartozékával együtt a gyártó eredeti csomagolásában található.

Használt áru - olyan Áru, amelyek változatlan állapotban vagy javítást követően további használatra alkalmas.

Megrendelésre készült áru - az Eladó által a Vevő egyedi igényei szerint gyártott Áru.

Vételár - az Áru teljes ára.

 1. 2. Elektronikus megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

2.1. Az Áru leszállítására vonatkozó elektronikus megrendelés alatt az alábbiak értendők:

2.1.1. a Vevőre vonatkozó információkat tartalmazó elektronikus űrlap, amely a webáruház kínálatából származó megrendelt árucikkek listáját, a méretükre, mintájukra, esetleg a babahordozó / kabát / felső tartozékaira, továbbá az áru vételárára és a szállítási költségeire, valamint a fizetési és kiszállítási módra vonatkozó, e-kereskedelmi rendszer által feldolgozott információkat tartalmazza.

A Vevő az elektronikus űrlap kitöltéséhez beregisztrál a webáruházba.

A regisztrációt követően az Eladó tájékoztatja a Vevőt a felhasználói fiók létrehozásáról, amellyel a Vevő az Áru megrendelésekor a megadott bejelentkezési adatokat használva bejelentkezik a webáruházba. A felhasználói fiókon keresztül történik a megrendelések létrehozása, valamint az árengedmények és a Vevő számára biztosított egyéb előnyök nyilvántartása. Az Eladó azt ajánlja, hogy a Vevő a bejelentkezési adatait írja fel, és őrizze meg a későbbi vásárlásaihoz. Minden további vásárlásnál már elég egyszerűen bejelentkezni a bejelentkezési adatok használatával. Ugyanakkor a Vevő érdeke, hogy megóvja bejelentkezési adatait, mivel azok más személy általi megszerzése azzal járhat, hogy az illető a Vevő nevében jár el a webáruházban.

A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy tájékozódott, ill. az Eladó tájékoztatta őt az áru jellemzőiről, a Vételáráról és egyéb költségekről, valamint arról, hogy köteles a Vételár meghatározott összegét az Eladónak kifizetni, és hogy az Eladó által felkínált lehetőségek közül kiválasztotta a Vételár kifizetésének módját. A megrendelést, annak létrehozása után az Eladó belső rendszerében regisztrálják, a Vevő pedig e-mailben értesítést kap a megrendelés beérkezéséről. A megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő elküldésével az áru adásvételéről szóló szerződés (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés vagy Szerződés) megkötöttnek minősül.

Webáruház lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a bejelentkezési adataival való bejelentkezést követően hozzáférjen a megrendelései állapotára vonatkozó információkhoz (regisztráció, átvétel, fizetés, kiszállítás...).

A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és teljes egészében elfogadja a jelen Üzletszabályzatot. Az Eladó fenntartja a jogot a Üzletszabályzat előzetes értesítés nélküli módosítására.

2.1.2. az Eladónak a webáruház elérhetőségei között megadott címére küldött e-mail. Amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus kapcsolat, a Vevő telefonon is megrendelheti az Árut. A megrendelés visszaigazolására és a megrendelés feldolgozásával kapcsolatos információk átadására a későbbiekben elektronikus úton, általában visszaigazoló e-mail formájában is sor kerül. A megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő elküldésével az Adásvételi Szerződés megkötöttnek minősül.

2.1.3. elektronikus űrlap – ún. áruelőrendelési űrlap, amely szintén az ügyfél webáruházi felhasználói fiókjában található.

2.2. A megrendelésre készült áru leszállítására vonatkozó elektronikus megrendelés alatt

az alábbiak értendők:

2.2.1. a Vevő által az Eladó címére küldött e-mail. Amennyiben megrendelésre készült, azaz nem az általános kínálatból származó Áruról van szó, az Eladó és a Vevő adásvételi szerződést kötnek a megrendelésre készült Áru specifikációival, valamint megállapodnak a gyártás feltételeiről, a vételárról, a szállítási határidőről és a szállítás részleteiről.

2.3.   Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele az összes szükséges adat – a megrendelt áru pontos neve (vagy cikkszáma), darabszáma, a kiválasztott fizetési és szállítási mód, valamint a Vevő elérhetőségei (név, cégazonosító, telephely/székhely vagy szállítási cím, telefonszám, e-mail-cím) – pontos és teljes körű megadása. A Vevő a megrendelésben köteles érvényes cégazonosító (IČO, cégjegyzékszám) megadásával igazolni vállalkozói státuszát.

2.4. Az Eladó olyan Áru előrendelését teszi lehetővé a felhasználói fiókkal rendelkező Vevő számára, amely marketingkampányok révén vagy újdonságként kerülnek a webáruház választékába. A Vevőt e-mailben tájékoztatjuk a marketingkampányról, amelyben az Áru előrendelésének feltételeit is meghatározzuk.

2.5. Az Adásvételi Szerződés megkötésével a Vevő az alábbiakat vállalja,

- az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használja sem saját, sem harmadik felek céljaira az Eladó védjegyeit, nem bejegyzett megjelöléseit, formatervezési mintáit, egyedi dizájnelemeit (pl. az Eladó webáruházában vagy az Eladó közösségi oldalain található elemek színösszeállítása és grafikai elrendezése), ipari formatervezési mintáit vagy egyéb jellegzetes immateriális javait;

- az Eladó az előző bekezdés szerinti hozzájárulását bármikor, kártérítés nélkül, akár indoklás nélkül is visszavonhatja;

- az Eladó felszólítására tartózkodik minden olyan, a jelen rendelkezést sértő cselekménytől, amely akár csak potenciálisan is versenyellenes lehet.

 1. 3. Árak

3.1. Az Áru megrendelésekor az Árura az adott Áru áraként közzétett Adásvételi Ár vonatkozik. A webáruházban az eladási árak euróban vannak feltüntetve. Az Áru ára nem tartalmazza a szállítási költségeket vagy a megrendelésre készült árura vonatkozó árakat. A szállítási költségek a webáruházban az egyes szállítási típusokhoz megadott összegekben vagy az áruszállítótól kapott szállítási árlista szerint (az Áru e-mailben vagy telefonon történő megrendelése esetén) adódnak hozzá az Áru árához.

3.2. Az akciós árak, az új termékek bevezetésekor érvényes árak (előrendelések esetén) és az esetleges további árengedmények az adott akció időtartama alatt és az egyes akciókhoz vagy árengedményekhez külön-külön meghatározott feltételek szerint érvényesek. A különböző akciók és árengedmények nem kombinálhatók, hacsak kifejezetten másként nincs feltüntetve.

3.3. Külföldre történő áruszállítás esetén az Eladó nem felel az Áru Szlovák Köztársaságból történő behozatalával kapcsolatban kivetett vámokért, díjakért és adókért. Ezek a költségek kizárólag a Vevőt terhelik.

 1. 4. Fizetési módok

4.1. A Felek eltérő megállapodása hiányában a Vevő a megrendelt Áru vételárát a megrendelés visszaigazolása és az Eladó által e-mailben elküldött szükséges adatok alapján utalja át az Eladó Fio Banknál vezetett számlájára: IBAN: SK74 8330 0000 0020 0129 3158 (EUR-ban történő fizetés esetén), változó azonosítóként (variabilný symbol) feltünteti a számla számát, ill. a megrendelésre készített áru esetén az előlegszámla számát, a kedvezményezettnek szóló közleményben pedig feltünteti annak a cégnek a nevét, amely az Árut megrendelte. Ezzel kapcsolatban az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a helyes változó azonosító (variabilný symbol) feltüntetése hozzájárul a megrendelés gyors feldolgozásához; ennek elmulasztása megnehezíti a megrendelés és a teljesített fizetés egymáshoz rendelését. A megrendelés teljesítésére csak akkor kerül sor, ha a vételár teljes összegét jóváírják az Eladó számláján a jelen Üzletszabályzat 5. pontjában meghatározott szállítási határidőn belül. Abban az esetben, ha az Eladó előre nem látható és nem az Eladó által előidézett körülmények miatt (pl. anyaghiány, a beszállítóktól származó anyagok nem megfelelő minősége, a beszállítók kapacitáshiánya stb.) nem tudja leszállítani a megrendelt Árut, a kifizetett összeget teljes egészében visszafizeti a Vevő számlájára. Abban az esetben, ha a Vevő nem veszi át a megrendelt Árut, a kifizetett összeg visszafizetésére nem kerül sor.

4.2. Abban az esetben, ha a vételárat a Pay Pal fizetési átjárón keresztül fizetik ki, a számlázott összeg 3,5%-ának megfelelő összegű fizetés-feldolgozási díj kerül felszámításra.

 1. 5. Szállítási feltételek

5.1. Az Eladó a megrendelt Árut a lehető legrövidebb időn belül, az áru rendelkezésre állásától és az Eladó operatív lehetőségeitől függően kiszállítja. Az Eladó valamennyi, készleten lévőként feltüntetett Árut a vételár teljes összegének az Eladó számláján történt jóváírását követő 48 órán belül kiszállít, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg. A megrendelésre készült Áru kiszállítása az Eladó által küldött, a megrendelésre készült Áru szállításának lehetőségeiről szóló tájékoztatásnak megfelelően, és a vételár teljes összegének az Eladó számláján történt jóváírását követően történik. Az Eladó jogosult az Áru szállítási határidejét indokolt esetben akár ismételten is meghosszabbítani.

5.2. A megrendelésre készült Áru kiszállítására a megállapodás szerinti határidőn belül vagy az adásvételi szerződés megkötésétől és a vételár teljes összegének az Eladó számláján történt jóváírásától számított legfeljebb 6 héten belül kerül sor. Ez a szállítási határidő azonban csak az összes előző feltétel teljesülését követően indul. Az Eladó jogosult az ilyen Áru szállítási határidejét indokolt esetben akár ismételten is meghosszabbítani.

5.3. Ha az elektronikus megrendelésben több árucikk is szerepel, és ezek közül nincs mindegyik raktáron, az Eladó tájékoztatja erről a Vevőt, ugyanakkor tájékoztatja a részleges kiszállítások lehetőségéről és a kapcsolódó szállítási költségekről is.

5.4. Az árut harmadik felek (áruszállítók) szállítják a Vevő által a megrendelésben megadott címre, a Vevő pedig köteles a szállítmányt a kiszállításkor az adott címen átvenni.

5.5. A számlát elektronikusan kézbesítjük a Vevő számára a Vevő által megadott e-mail-címre. A számla egyben garancialevélként is szolgál.

5.6. Az áru közös megegyezéssel személyesen is átvehető az Eladó üzlethelyiségében. Az Áru személyes átvételekor a Vevő a szállítólevél vagy a számla aláírásával igazolja az Áru átadásának megfelelőségét és teljességét.

5.7. Az Árut Szlovákiába és Csehországba, illetve kölcsönös megállapodás alapján más országba is kiszállítjuk.

5.8. Az Áruhoz fűződő tulajdonjog és az áruteljesítésből fakadó kárveszély az Áru átvételekor, ill. az első áruszállítónak történő átadásakor száll át a Vevőre.

5.9. Az Áru átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni a csomagolás épségét és sértetlenségét,

 és az esetleges hibákról haladéktalanul értesíti az áruszállítót, és jegyzőkönyvet vesz fel a feltárt hibákról.

Abban az esetben, ha a Vevő olyan árut kapott, amelyet nem rendelt meg, a Vevő haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles e-mailben vagy telefonon kapcsolatba lépni az Eladóval. Amennyiben a leszállított árun sérülés jelei vagy nyilvánvaló hibák azonosíthatók, a Vevő haladéktalanul, legkésőbb azonban 24 órán belül köteles e-mailben vagy telefonon kapcsolatba lépni az Eladóval. Amennyiben a Vevő sérülést azonosít az Árun, a Vevő köteles feljegyzést készíteni az Áru sérülésének mértékéről és jellegéről, és ennek helytállóságát a áruszállítóval megerősíttetni. Az így elkészített és az Eladónak elküldött feljegyzés alapján az Eladó gondoskodhat az Áru hibájának kijavításáról, árengedményt adhat az Árura, vagy az Áru javíthatatlan hibája esetén új árut küldhet a Vevőnek.

 1. 6. Szállítási költségek

6.1. A szállítási költség a kiválasztott szállítási módtól, a kézbesítés helyétől és a fizetési módtól függ. Az összeget a Vevő és az Eladó írásbeli megállapodással (e-mailben) esetileg határozzák meg.

6.2. Személyes átvétel esetén szállítási költség felszámítására nem kerül sor.

 1. 7. Az adásvételi szerződéstől való elállás

7.1. Az Eladónak az alábbi esetekben van joga elállni az adásvételi szerződéstől:

a. ha az adásvételi szerződés a Vevő részéről felmerülő okokból nem valósulhat meg, és a Vevő írásbeli felszólításra sem biztosítja az Eladó számára a szükséges együttműködést (helytelenül feltüntetett elérhetőségek, a Vevő nem kommunikál az Eladóval, a Vevő nem fizette ki időben a megállapodás szerinti árat, a Vevő bármilyen módon megszegte a jelen Üzletszabályzatot stb.).

b. ha a Vevő nem veszi át a megrendelt Árut attól az naptól számított öt munkanapon belül, amikor azt köteles volt átvenni,

c. készlethiány vagy a megrendelés felosztásának szükségessége esetén, vagy ha az Áru megfelelő és időben történő leszállítására nincs mód,

d. ha a megrendelt Árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az Áru beszállítói ára jelentősen megváltozott, és ezen okok miatt az Eladó az Árut nem tudja a Vevő számára biztosítani, vagy nem tudja azt a webáruházban megadott áron leszállítani,

e. ha korábban már előfordult, hogy az adott Vevő elmulasztotta a megrendelt Áru átvételét, vagy más módon szegte meg a jelen Üzletszabályzatot, vagy tartozása van az Eladóval szemben.

f. megrendelésre készülő Áru esetén, ha a Vevő a gyártási folyamat során ismételten módosítja igényeit,

g. ha a Vevő fizetésképtelen.

7.2. A Felek eltérő megállapodása hiányában, amennyiben a Vevő az Eladónak a vételárat vagy annak egy részét az adásvételi szerződésnek az Eladó elállása miatti megszűnéséig terjedő időszakban kifizette, az Eladó a már kifizetett vételárat, ill. annak egy részét az adásvételi szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül visszafizeti a Vevő bankszámlájára történő utalással.

7.3. A Vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a Tt. 513/1991 sz. módosított törvény – Kereskedelmi Törvénykönyv – mindenkor hatályos rendelkezései értelmében. A Vevő a megrendelésre készült Áru adásvételéről szóló szerződésétől nem jogosult elállni.

7.4. A Vevő az Eladóval kötött adásvételi szerződéstől való elállás jogát papíralapú dokumentummal gyakorolhatja, de az elállást elküldheti e-mailben is az Eladó elérhetőségei között megadott címre. A Szerződéstől való elálláshoz csatolni kell a vásárlást igazoló okmányt (számlát). A szerződéstől való elállásban fel kell tüntetni a megrendelés számát és dátumát vagy a megrendelt árucikkek listáját, az Áru kézhezvételének dátumát, valamint az adásvételi szerződést megkötő Vevőt azonosító adatokat. A Vételár a Vevő azon bankszámlájára lesz visszatérítve, amelyről az Áru Vételárát korábban átutalta.

7.5. A Vevő köteles legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 3 napon belül visszaküldeni az árut az Eladó Be Lenka s.r.o., Martina Rázusa 1133/9, 010 01 Žilina, Szlovák Köztársaság címére, vagy előzetes megállapodás alapján személyesen átadni az Eladó üzlethelyiségében. Az Áru visszaküldésének költségei (szállítási költség) a Vevőt terhelik. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, amennyiben az Árut legkésőbb a határidő utolsó napján feladták vagy közvetlenül átadták az Eladónak. Mivel az Eladó nem vállal felelősséget az Áru szállítás során előforduló elvesztéséért, javasoljuk, hogy az Árut ajánlott és biztosított küldeményként vagy a kijelölt futárcéggel küldje el. Az utánvétes fizetéssel küldött árut az Eladó nem veszi át.

7.6. Az Eladó köteles legkésőbb az Áru átadásától számított 7 napon belül visszatéríteni a Vevőnek a Vevőtől az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést. A visszatérítés ugyanazzal a módszerrel történik, amellyel a Vevő az Eladó számára fizetett.

7.7. Abban az esetben, ha a Vevő a jelen Üzletszabályzat 7.3. pontja alapján eláll a Szerződéstől, és az Eladónak olyan Árut küld vissza, amely használt, sérült, kimosott, hiányos, nem az eredeti csomagolásban van, vagy amelyhez nem mellékelte az összes tartozékot vagy a garancialevelet (ha van ilyen), az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vevőnek az adásvételi szerződés alapján kapott kifizetéseket. Ebben az esetben az Eladó az Árut visszaküldi a Vevő címére.

7.8. A Vevő Szerződéstől való elállási joga megszűnik, amennyiben azt a jelen Üzletszabályzat előző pontjaiban meghatározott határidőn belül és módon nem gyakorolja, ha a Vevő nem nyújtja be a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot (számlát), vagy ha a Vevő megszegi azon kötelezettségét, hogy az árut a jelen Üzletszabályzat 7.7. pontja értelmében a Szerződéstől való elállástól számított 3 naptári napon belül visszaküldje az Eladónak.

7.9. Javasoljuk, hogy a Vevő az Árut csomagküldő szolgálattal, biztosított küldeményként küldje vissza. Ha a Vevő nem tudja felmutatni az Áru visszaküldését igazoló okmányt, az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vevőnek az Áru árát.

 1. 8. Az áru hibáiért vállalt felelősség

8.1. Az Eladó felel azokért a hibákért, amelyekkel az Áru a Vevő általi átvételkor rendelkezik, valamint azokért, amelyek a garanciális idő alatt jelentkeznek. Használt áru esetén az Eladó nem vállal felelősséget a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített Áru esetében az Eladó nem felel az árengedmény alapját képező hibákért.

8.2. A megrendelt és megfelelően kifizetett, ill. átvett Árura vonatkozó garanciaidő 12 hónap. A garanciaidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő vagy más meghatalmazott személy, ill. az első áruszállító átveszi az Árut. A Vevő köteles az Áru hibáira vonatkozó reklamációt a haladéktalanul benyújtani. A reklamáció benyújtásának napja alatt az Áru Eladó üzlethelyiségébe való beérkezésének napja értendő. A reklamáció céljából elküldött Áru szállítási költségét a Vevő fizeti.

8.3. A megrendelés Eladónak történő elküldésével a Vevő megerősíti, hogy megfelelően tájékoztatták a reklamáció feltételeiről és módjáról – az arra vonatkozó részeteket is beleértve, hogy hol érvényesítheti a reklamációt –, függetlenül attól, hogy a megrendelés a webáruházon keresztül, e-mailben vagy telefonon történt.

8.4. A Vevő csak olyan Áru esetében jogosult az Eladóval szembeni garanciaigényét érvényesíteni, amelynek hibáját a gyártó, a szállító vagy az Eladó okozta, amelyre garancia vonatkozik, és amelyet az Eladótól vásárolt. A Vevő köteles az Áru átvételét követően, indokolatlan késedelem nélkül írásban reklamálni az Áru típusában és/vagy mennyiségében és/vagy nyilvánvalóan csökkent minőségében (pl. eltérő szín) jelentkező nyilvánvaló hibákat; ellenkező esetben ez a jog megszűnik. A kiszállított Áru nyilvánvaló hibáira vonatkozó későbbi reklamációkat az Eladó nem veszi figyelembe, azokat nem fogadja el.

    

8.5. Ha az Áru hibákkal rendelkezik, a Vevőnek joga van reklamációt benyújtani az elektronikus rendszeren keresztül kitöltött űrlap segítségével. Az űrlapot az Eladó reklamációs osztálya fogadja be. Ezt követően a Vevő köteles az Árut a tartozékokkal együtt saját költségén az Eladó üzlethelyiségébe eljuttatni. Az utánvétes fizetéssel küldött árut az Eladó nem veszi át. A Vevő köteles a reklamált Árut – beleértve annak minden tartozékát – olyan higiénikus állapotban átadni az Eladónak, amely lehetővé teszi az Áru további személyek általi biztonságos kezelését. Ellenkező esetben az Eladó jogosult a reklamációt elutasítani.

8.6. Az Eladó az általa választott megfelelő formában, például e-mailben vagy írásban visszaigazolja a Vevőnek a reklamáció benyújtását.

8.7. A Vevő nem jogosult garanciális igényt érvényesíteni olyan hibákra, amelyekről az Eladó a Szerződés megkötésekor tájékoztatta, vagy amelyekről az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit figyelembe véve tudnia kellett.

8.8. A Vevőnek az Eladóval szembeni reklamációs igényérvényesítési joga az alábbi esetekben szűnik meg:

- az Áruhoz tartozó számla vagy tartozékok benyújtásának elmulasztása,

- a nyilvánvaló hibák bejelentésének elmulasztása az Áru átvételekor,

- az Áru hibájának felfedezését követő, indokolatlan késedelem nélküli igényérvényesítés elmulasztása,

- az Árura vonatkozó garanciaidő lejárta,

- az Áru Vevő általi mechanikai megrongálása,

- az Áru szállítás közbeni károsodása abban az esetben, ha a Vevő megszegi a jelen Üzletszabályzat 5.9. pontjában meghatározott kötelezettségét,

- az Áru elkerülhetetlen vagy előre nem látható események miatti károsodása,

- az Áru véletlen megrongálódása, véletlen állagromlása vagy más természeti csapás által okozott károsodása,

- az Árunak a szokásos elhasználódás, nem megfelelő bánásmód, nem megfelelő vagy helytelen használat, nem megfelelő tárolás, kezelés, mosás vagy szárítás, szokatlan körülményeknek való kitettség által okozott károsodásai.

8.9. A garancia nem terjed ki az Áruban bekövetkezett olyan károkra, amelyek okai egyebek mellett a következők:

- természetes elhasználódás,

- az Áru vagy az Áru részeinek szennyeződése,

- az Áru gondozásának elhanyagolása,

- az Áru olyan körülmények között történő használata, amelyek hőmérséklet, por, páratartalom, kémiai és mechanikai hatások tekintetében nem felelnek meg az áru normál használati körülményeinek,

- az Áruba való illetéktelen személy általi beavatkozás (szakszerűtlen javítás vagy módosítás) vagy az Árunak az utasításokkal, műszaki szabványokkal, az Árura vonatkozó egyéb dokumentációval vagy az Áru rendeltetési céljával ellentétes használata,

- az Áru mechanikai megrongálása, különösen elszakítása, elvágása, termikus megrongálása, gondatlan vagy aránytalan fizikai bánásmód miatti megrongálódása, a termék rétegeinek szándékos megkarcolása stb.,

- a garanciaidő lejárta.

8.10. Az Eladó köteles a reklamációt rendezni és a reklamációs eljárást a kijavított Áru átadásával, az Áru kicserélésével, az Áru vételárának visszatérítésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással, az Áru árából ésszerű árengedmény kifizetésével vagy a reklamáció indoklással ellátott elutasításával lezárni.

8.11. A reklamáció rendezése csak a reklamáció benyújtásakor a hibaleírásban felsorolt hibákra vonatkozik. Indokolt és elismert reklamáció esetén az Eladó a Felek közötti üzleti kapcsolat keretében megfelelő megoldási módot javasol a Vevőnek.

8.12.  A Vevő nem jogosult az Áru hibáiért vállalt felelősséggel kapcsolatos igényeit az Eladónak a Vételár kifizetésére vagy a megkötött adásvételi szerződés szerinti egyéb teljesítésre vonatkozó követelésével szembeni beszámítással érvényesíteni.

8.13. Amennyiben az alacsonyabb áron értékesített vagy használt Árunak olyan hibája van, amelyért az Eladó felelősséget vállal, a Vevő az Áru cseréje helyett megfelelő árengedményre jogosult.

8.14. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a hibás Árut más, hasonló paraméterekkel rendelkező Árura cserélje. Csere esetén a garanciaidő az új Áru kézhezvételének időpontjától újraindul.

8.15. A fogyasztóvédelmi törvény értelmében a 30 napos határidő a fogyasztónak nem minősülő Vevő reklamációjának rendezésére nem vonatkozik. Az ilyen esetekre a törvény nem ír elő határidőt, de az Eladó vállalja az ilyen reklamációk 60 napon belüli rendezését.

8.16. A garanciaidő azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amely alatt a Vevő az árut az áru garanciális javítása miatt nem használhatta.

 1. 9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Vevő köteles az Árut szakszerű gondossággal kezelni, hogy azok tárolásuk vagy szállításuk során ne sérüljenek meg, ne semmisüljenek meg és ne csökkenjen a minőségük.

9.2. Továbbá a Vevő köteles az Áru értékesítését ugyanolyan támogatással és gondossággal végezni, mint amilyet más gyártók vagy szállítók termékeinek értékesítése során nyújt.

9.3. A megrendelés leadásával a Vevő beleegyezik abba, hogy üzleti tevékenysége során az Áru egyetlen jelölését sem egészíti ki, nem változtatja meg, nem homályosítja el, nem távolítja el, és más módon sem avatkozik bele az Áru jelöléseibe.

9.4. A Vevő köteles a kölcsönös üzleti kapcsolatokat érintő valamennyi tényt, különösen, de nem kizárólag az Eladó gyártási folyamatával és árpolitikájával kapcsolatos információkat bizalmasan kezelni. Ezek a tények bizalmasnak tekintendők. Az Eladó üzleti tevékenységére vonatkozó bizalmas információkat kötelező szigorúan bizalmasan kezelni és titokban tartani, azokat tilos más személynek vagy szervezetnek átadni, kivéve, ha az Eladó előzetesen írásban beleegyezett a közzétételbe. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy néhány ilyen információ a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései által védett üzleti titok tárgyát is képezheti. E rendelkezés megsértése esetén az Eladó 5000 EUR összegű kötbér megfizetését követelheti.

 1. 10. Záró rendelkezések

10.1. Az Eladó fenntartja a jelen Üzletszabályzat módosításának jogát. Az Üzletszabályzat módosításáról szóló írásos bejelentésre vonatkozó kötelezettség a webáruházban történő megjelentetéssel teljesül.

10.2. A Vevő kijelenti, hogy a megrendelés kitöltése előtt elolvasta és elfogadja a jelen Üzletszabályzatot.

10.3. A Felek vállalják, hogy a jó üzleti kapcsolatok fenntartása érdekében minden vitás kérdést peren kívüli megegyezéssel próbálnak rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Üzletszabályzatból vagy a megkötött Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező jogviszonyaikból eredő valamennyi jogvitát – az érvényességgel, értelmezéssel és megszűnéssel kapcsolatos, valamint a Szerződés megkötését megelőzően keletkezett egyéb jogviszonyokból eredő jogvitákat is beleértve – a Szlovák Köztársaság Általános Választottbírósága (Všeobecný rozhodcovský súd SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, a továbbiakban: Választottbíróság) előtt egyetlen választottbíró dönti el a választottbíróság belső szabályai szerint. A bírót a választottbíróság választja és nevezi ki.

A választottbíróság döntése végleges és a felekre nézve kötelező érvényű. A felek kifejezetten megállapodtak a választottbíróság számára a választottbíráskodásról szóló 244/2002 sz. törvény 22a. szakaszának (1) bekezdése értelmében biztosított lehetőségről.

10.4. A jelen Üzletszabályzat által nem szabályozott kérdések tekintetében a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai, különösen a Kereskedelmi Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók. A felek megállapodtak, hogy a közöttük felmerülő jogvitákra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó, függetlenül attól, hogy a szóban forgó jogok szerződéses vagy szerződésen kívüli jellegűek.

10.5. A jelen Üzletszabályzat a webáruházban való közzététel napján lép érvénybe és hatályba.

Žilina, 2023. március 31.