Üzletszabályzat

Online áruház (webáruház) üzletszabályzata

1.    Általános rendelkezések

1.1.    A jelen üzletszabályzat a szerződő felek, azaz a Be Lenka s.r.o. vállalat mint eladó (székhely: Obchodná 9076/3D, Žilina 01008, Szlovák Köztársaság, cégazonosító (IČO): 51085291, adószám (DIČ): 2120590197, cégbírósági bejegyzés: a Zsolnai Járásbíróság (Okresný súd Žilina) cégjegyzékében, Sro rész, 68526/L sz. betétlap; a továbbiakban: Eladó) és a Vevő között távkapcsolattal megkötött adásvételi szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit szabályozza; a szerződés tárgyát áru adásvétele, megrendelésre készült áru szállítása, valamint áru bérbeadása képezi, mely tevékenységek az Eladó internetes áruházának  www.belenka.comwww.belenka.skwww.belenka.czwww.belenka.dewww.belenka.frwww.belenka.pl
www.belenka.eswww.belenka.itwww.belenka.at www.belenka.hu www.belenka.eu  webhelyein keresztül valósulnak meg (a továbbiakban: webáruház).

Az Eladó elérhetőségei a következők:

Üzlethelyiség:

Be Lenka s.r.o.

Industry Park - PCHZ

P.O. Hviezdoslava 42

010 01 Žilina, Szlovák Köztársaság

E-mail: info@belenka.com

Számlaszám - IBAN: SK7483300000002001293158 – EUR-ban történő fizetésekhez 
Számlaszám: 2801293156/2010 – CZK-ban történő fizetésekhez 

Felügyeleti hatóság:

Szlovák kereskedelmi felügyelet (SOI)
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj (A szlovák kereskedelmi felügyelet zsolnai kerületért felelős, zsolnai székhelyű felügyelősége), ul. Predmestská 71, 011 79  Žilina, tel.: 041/7632130, za@soi.sk

Kérjük, ne fizesse ki a megrendelt árut, amíg nem kapta meg e-mailben a megrendelés visszaigazolását és a fizetéssel kapcsolatos részleteket.

1.2.    Az Üzletszabályzat az adásvételi szerződés szerves részét képezi. Abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben az Üzletszabályzattól eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az Üzletszabályzattal szemben.

1.3.    Értelmező rendelkezések:

  • Webáruház – az internetes hálózaton található, nyilvános hozzáférésű számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi az áru megrendelését.  
  • Vevő - magánszemély vagy jogi személy, aki vagy amely az Eladóval adásvételi szerződést kötött.
  • Fogyasztó - magánszemély, aki az adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem vállalkozói, alkalmazotti vagy szakmai minőségében jár el.
  • Áru - a www.belenka.com webáruház aktuális kínálatában szereplő termékek. Az „áru” kifejezés „új árut”, „használt árut” vagy „megrendelésre készült árut” jelent, hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik.
  • Új áru - Olyan áru, amelyet még nem használtak, és amely minden tartozékával együtt a gyártó eredeti csomagolásában található. 
  • Használt áru - olyan áru, amelyet már használtak, és amely „használt áru”-kén van megjelölve.  A Vevő tudomásul veszi, hogy a használt áru kopott lehet, vagy a használatuk során keletkezett hibákkal rendelkezhet. A használt áru állapotát a webáruház weboldalán a leírásban feltüntetjük, az esetleges hibákat vagy elhasználódást pedig figyelembe vesszük a használt áru árának meghatározásakor.   
  • Megrendelésre készült áru – a Vevő egyedi igényei alapján legyártott áru, pl. a Vevő által szállított kendőkből vagy szövetekből készült babahordozók. 
  • Vételár – a teljes ár, amely magában foglalja az áru árát a szállítási költséggel együtt.

1.4.   A felek jogait és kötelezettségeit a webáruház weboldalán történő árubérlés esetén is a jelen Üzletszabályzat szabályozza.  

2.    Elektronikus megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

2.1.    Az áru leszállítására vonatkozó elektronikus megrendelés alatt az alábbi értendő:

2.1.1.    a Vevőre vonatkozó információkat tartalmazó elektronikus űrlap, a   www.belenka.com webáruház kínálatából származó megrendelt árucikkek listája, továbbá az áru méretére, a babahordozó / kabát / felső mintájára vagy tartozékaira, az áru teljes árára és a szállítási költségre, valamint a fizetési és kiszállítási módra vonatkozó, e-kereskedelmi rendszer által feldolgozott információk.

2.2.   A babahordozók legyártásának és szállításának elektronikus megrendelése esetén a Vevő a konfigurátoron keresztül adja le rendelését.   

2.3.    A megrendelésre készült áru szállítására vonatkozó elektronikus megrendelés az alábbiakat tartalmazza:

2.3.1.    a Vevőre vonatkozó információkat tartalmazó elektronikus űrlap, az áru mérete, a saját kendőből vagy szövetből való legyártásra vonatkozó információk, a babahordozó / kabát / felső tartozékai, az áru teljes ára és a szállítási költségek, valamint a fizetési és kiszállítási módra vonatkozó, e-kereskedelmi rendszer által feldolgozott információk.

2.4.    Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele a regisztrációs űrlapon szereplő valamennyi kötelező adat és részlet pontos és teljes körű kitöltése, a telefonos elérhetőséget is beleértve.
2.5.    Az adásvételi szerződés létrejöttének időpontja az, amikor a szerződés megkötésére irányuló ajánlatot a megrendelésnek az Eladó elektronikus rendszerébe történő befogadásáról szóló értesítés elküldésével kötelező érvényűen elfogadják. 

3.    Árak

3.1.    Az áru megrendelésekor az árura az adott áru áraként közzétett ár vonatkozik. A webáruházban az eladási árak euróban, a belenka.cz esetében pedig CZK-ban vannak megadva. Az áru ára nem tartalmazza a szállítási költségeket, sem az igény szerinti gyártás költségeit, ezek az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint adódnak hozzá az áru árához.  
3.2.    Az akciós árak és az esetleges további árengedmények az adott akció időtartama alatt és az egyes akciókhoz vagy árengedményekhez külön-külön meghatározott feltételek szerint érvényesek. A különböző akciók és árengedmények nem kombinálhatók, hacsak kifejezetten másként nincs feltüntetve.
3.3.    Külföldre történő áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás esetén az Eladó nem felel az áru Szlovák Köztársaságból történő behozatalával kapcsolatban kivetett vámokért, díjakért és adókért. Ezek a költségek kizárólag a Vevőt terhelik.

4.    Fizetés módok

4.1.    Utánvétes fizetés – a Vevő az árut a küldemény átvételekor fizeti ki az áruszállítónak.
4.2.    Készpénzkímélő átutalás az Eladó bankszámlájára – a Vevő a fizetésre való előzetes felszólítás és az Eladó által e-mailben küldött szükséges adatok kézhezvételét követően átutalja a megrendelt áru teljes összegét (vételár) az Eladó Fio Banknál vezetett számlára, IBAN: SK74 8330 0000 0020 0129 3158 EUR-ban történő fizetéseknél, ill.  IBAN: SK92 8330 0000 0028 0129 3156 CZK-ban történő fizetéseknél; a tranzakció változó azonosítója (variabilný symbol) megegyezik 
a megrendelés számával, a kedvezményezettnek szóló értesítés mezőbe pedig beírja a teljes nevét. A megrendelés teljesítésére csak akkor kerül sor, ha a vételár teljes összegét jóváírják az Eladó számláján a jelen Üzletszabályzat 5. cikkében meghatározott szállítási határidőn belül.   A szerződés megszűnése esetén az Eladó a kifizetett összeget teljes egészében visszatéríti az ügyfél számlájára. 
4.3.    Fizetés a GOPAY fizetési átjáró segítségével (azonnali fizetés, kártyás fizetés, átutalásos fizetés). A Cseh Nemzeti Bank és a Cseh Köztársaság Pénzügyminisztériuma által jóváhagyva és szabályozva.

5.    Szállítási feltételek

5.1.    A megrendelt áru szállítása a lehető legrövidebb időn belül megvalósul, az áru rendelkezésre állásától és az Eladó operatív lehetőségeitől függően. Az Eladó valamennyi raktáron lévő árut a megrendelés visszaigazolásától számított 72 órán belül, ill., előzetes, bankszámlára történő átutalással történő fizetés esetén a vételár teljes összegének az Eladó számláján történő jóváírását követő 72 órán belül kiszállít.megrendelésre gyártott áru, valamint a megrendelés visszaigazolásának időpontjában raktáron nem lévő áru esetén a szállításra a megrendelés visszaigazolásától, ill. a vételár teljes összegének az Eladó számláján történő jóváírásától számított 12 héten belül kerül sor.   Az Eladó az áru kiszállításának határidejét indokolt esetben, a fogyasztóval való egyeztetést követően akár ismételten is meghosszabbíthatja.   
5.2.   Ha az elektronikus megrendelésben több árucikk is szerepel, és ezek közül nincs mindegyik raktáron, az Eladó tájékoztatja erről a Vevőt, ugyanakkor tájékoztatja a részleges kiszállítások lehetőségéről és a kapcsolódó szállítási költségekről is.    
5.3.    Az árut harmadik felek (áruszállítók) szállítják a Vevő által a megrendelésben megadott címre, a Vevő pedig köteles a szállítmányt a kiszállításkor az adott címen átvenni. 
5.4.    A számlát elektronikusan kézbesítjük a Vevő számára a Vevő által megadott e-mail-címre. A számla a szerződéskötést igazoló okmányként és garancialevélként is szolgál. 
5.5.    Az áru közös megegyezéssel személyesen is átvehető az Eladó üzlethelyiségében.
5.6.    Az árut Szlovákiába és Csehországba, illetve kölcsönös megállapodás alapján más országba is kiszállítjuk.
5.7.   Az áruhoz fűződő tulajdonjog az áru átvételekor száll át a Vevőre.
5.8.    Az áru átvételekor a fogyasztónak ajánlott ellenőrizni, hogy:

– a kiszállított áru megfelel-e a megrendelésben rögzítetteknek ,
– a kiszállított áru mennyisége megfelel-e a megrendelésben megadott mennyiségnek, 
– az áru nem sérült-e.

Abban az esetben, ha a fogyasztó olyan árut kapott, amelyet nem rendelt meg, az Eladó azt javasolja, hogy a fogyasztó haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül lépjen kapcsolatba az Eladóval e-mailben vagy telefonon. Amennyiben a leszállított árun sérülés jelei vagy nyilvánvaló hibák azonosíthatók, az Eladó azt javasolja, hogy a fogyasztó azonnal, legkésőbb 24 órán belül lépjen kapcsolatba az Eladóval e-mailben vagy telefonon.  Sérülés/kár azonosítása esetén az Eladó javasolja, hogy a Vevő készítsen feljegyzést az áru sérülésének mértékéről és jellegéről, ennek helytállóságát az áruszállítóval erősíttesse meg. Az így elkészített és az Eladónak elküldött feljegyzés alapján az Eladó gondoskodhat az áru hibájának kijavításáról, árengedményt adhat az árura, vagy az áru javíthatatlan hibája esetén új árut küldhet a Vevőnek.

6.    Az adásvételi szerződéstől való elállás

6.1.    Az Eladónak az alábbi esetekben van joga elállni az adásvételi szerződéstől:

a.    ha az adásvételi szerződés a Vevő részéről felmerülő okokból nem valósulhat meg, és a Vevő írásbeli felszólításra sem biztosítja az Eladó számára a szükséges együttműködést (helytelenül feltüntetett elérhetőségek, a Vevő nem kommunikál az Eladóval a megrendelésre készülő áru kapcsán stb.)
b.    ha a Vevő nem veszi át a megrendelt árut attól a naptól számított öt munkanapon belül, amikor azt az adott áruszállító felszólításának megfelelően köteles volt átvenni,  
c.    ha a megrendelés kiszállítása során az áruban kár keletkezik, és az Eladó nem tudja teljesíteni a megrendelést, mivel az adott áru már nincs raktáron, 
d.    ha a megrendelt árut, amely a megrendelés időpontjában nincs raktáron, már nem gyártják vagy nem szállítják, vagy az áru beszállítói ára jelentősen megváltozott, és ezen okok miatt az Eladó az árut nem tudja leszállítani, vagy nem tudja azt a webáruházban megadott áron leszállítani,
e.    ha korábban már előfordult, hogy az adott Vevő elmulasztotta a megrendelt áru átvételét, vagy más lényeges módon szegte meg a jelen Üzletszabályzatot, vagy tartozása van az Eladóval szemben.
f.    megrendelésre készülő áru esetén, ha a Vevő nem biztosítja a szükséges együttműködést (pl. a megállapodásban foglaltaktól eltérő anyag eljuttatása) 

6.2.    Amennyiben a Vevő az Eladónak a vételárat vagy annak egy részét az adásvételi szerződésnek az Eladó elállása miatti megszűnéséig terjedő időszakban kifizette, az Eladó köteles a már kifizetett vételárat, ill. annak egy részét az adásvételi szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül a Vevő bankszámlájára történő utalással visszafizetni, kivéve, ha a felek a vételár visszafizetésének más módjáról állapodnak meg.
6.3.    A fogyasztóként eljáró Vevő a távollevők között vagy az üzemegységein kívül kötött áru- vagy szolgáltatásértékesítési szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 102/2014. sz. módosított törvény (a továbbiakban: Tt. 102/2014. sz. törvény) 7. § (1) bek. rendelkezése értelmében az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Abban az esetben, ha a Vevő a szerződéstől való indoklás nélküli elállási jogával él, az áru visszaküldésének költségeit (postaköltség) a Vevő viseli, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan az nem küldhető vissza postai úton.
Abban az esetben, ha a fogyasztó az említett időszakot követően áll el az adásvételi szerződéstől, az elállás nem lesz érvényes, és az Eladó nem lesz köteles átvenni a fogyasztó által visszaküldött árut, és nem lesz köteles megtéríteni az áru szállítási költségeit. A jogosulatlanul visszaküldött áru átvételekor a fogyasztó és az Eladó szerződést köt az áru tárolására, amelynek értelmében az Eladó a fogyasztó számára a jogosulatlanul visszaküldött áru tárolásának minden egyes napjára tárolási díjat számíthat fel, melynek áfa nélküli összege 2 EUR, míg az Eladó jogosult e szerződést bármikor felmondani és az árut visszaküldeni a Vevőnek. Abban az esetben, ha a tárolási díj összege meghaladja a tárolt áru értékét, az Eladó jogosult elállni az adott árura vonatkozó adásvételi szerződésétől, és a tárolási díj kifizetésére vonatkozó követelését beszámítani a Vevőnek a szóban forgó áru vételárának visszatérítésére vonatkozó követelésébe. A fentiek arra az esetre is vonatkoznak, ha a reklamált árut a reklamáció Eladó általi szabályszerű rendezését követően nem veszik át.
6.4.    A Vevő a jelen Üzletszabályzat 6.3. pontja szerinti elállást a szerződéstől való elállási időszak kezdete előtt is végrehajthatja. Az elállási határidő abban az esetben van betartva, ha a Vevő az elállási nyilatkozatot legkésőbb az elállási határidő utolsó napján elküldi az Eladónak.
6.5.    A fogyasztóként eljáró Vevő a 102/2014. sz. törvény 7. cikk (6) bek. c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében nem jogosult elállni az olyan adásvételi szerződéstől, amelynek tárgyát a fogyasztó különleges igényei szerint készített áru, méretre készített áru vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áru képezi.
6.6.    A Vevő az Eladóval kötött adásvételi szerződéstől való elállás jogát papíralapú dokumentummal gyakorolhatja, de az elállást elküldheti e-mailben is az Eladó elérhetőségei között megadott címre. A szerződéstől való elálláshoz javasolt csatolni a vásárlást igazoló okmányt (számlát). A szerződéstől való elállásban fel kell tüntetni a megrendelés számát és dátumát vagy a megrendelt árucikkek listáját, az áru kézhezvételének dátumát, a Vevő teljes nevét és lakcímét, továbbá meg kell adni a kifizetett összeg visszatérítésének módját IBAN formátumú bankszámlaszám megadásával (amennyiben készpénzkímélő visszatérítéséről van szó).

Ha a Vevő írásban kíván elállni a szerződéstől, az alábbi elállási formanyomtatványt használhatja:

Be Lenka s.r.o.
Industry Park - PCHZ
P.O. Hviezdoslava 42
010 01 Žilina, Szlovák Köztársaság

Tárgy: A szerződéstől való elállás

Ezúton értesítem Önöket, hogy elállok az alábbi árura vonatkozó szerződéstől:
írja be az áru nevét, valamint a megrendelés és a számla számát, amely alapján az árut kiszállították Önnek

Az áru megrendelésének dátuma:  írja be a megrendelés dátumát
Az áru átvételének dátuma: írja be az áru kézhezvételének dátumát
A szerződéstől való elállás oka: a Vevőnek ezt nem kötelessége megadni
A befizetett pénzösszeget a következő számlaszámra kérem visszaküldeni:kérjük, adja meg számlaszámát IBAN formátumban és a bank nevét / készpénzes visszatérítés postai utalvánnyal a következő címre: adja meg teljes nevét, valamint postai címét

Helyszín:írja be tartózkodásának helyszínét dátum: írja be az aktuális dátumot

Tisztelettel,

kérjük, adja meg teljes nevét és címét (beleértve az utcát és a házszámot, a postai irányítószámot és a település nevét) + aláírását.

Melléklet: számla

A nyomtatványt a következő címre küldje: Be Lenka s.r.o.,  Industry Park - PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 010 01 Žilina

6.7.    A Vevő köteles legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut az Eladó címére: Be Lenka s.r.o.,  Industry Park - PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 010 01 Žilina, vagy előzetes megállapodás alapján személyesen átadni az Eladó üzlethelyiségében. Az áru visszaküldésének költségei (szállítási költség) a Vevőt terhelik. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, amennyiben az árut legkésőbb a határidő utolsó napján feladták vagy közvetlenül átadták az Eladónak. Mivel az Eladó nem vállal felelősséget az áru szállítás során előforduló elvesztéséért, javasoljuk, hogy az árut ajánlott és biztosított küldeményként vagy a kijelölt futárcéggel küldje el. Az utánvétes fizetéssel küldött árut az Eladó nem veszi át.
6.8.    Az Eladó köteles legkésőbb az áru átadásától számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek a Vevőtől az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést, az áru szállítási költségét is beleértve. A visszatérítés módja megegyezik az Eladónak történt fizetés módjával, kivéve, ha a Vevő a szerződéstől való elállásban más fizetési módot jelölt meg, a visszatérítés minden további díj felszámítása nélkül történik. Abban az esetben, ha a Vevő csak részben, azaz csak egyes termékek tekintetében áll el a szerződéstől, míg a többi terméket megtartja, az Eladó nem köteles a szállítási költségek arányosan nem meghatározható részét visszatéríteni a Vevőnek, azaz a Vevőnek csak azon termékek vételárát téríti vissza, amelyek tekintetében részben elállt a szerződéstől.

6.9.    A Vevő szerződéstől való elállási joga megszűnik, amennyiben azt a jelen Üzletszabályzat előző pontjaiban meghatározott határidőn belül és módon nem gyakorolja.

6.10.    Javasoljuk, hogy a Vevő az árut csomagküldő szolgálattal, biztosított küldeményként küldje vissza.

6.11. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az áruhoz ajándék is tartozik, az Eladó és a fogyasztó közötti ajándékozási szerződés bontófeltétellel jön létre, azaz ha a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a fogyasztó köteles a szerződés tárgyát képező árut a hozzá tartozó ajándékokkal és minden egyéb juttatással együtt visszaszolgáltatni. Abban az esetben, ha ezeket az ajándékokat nem szolgáltatja vissza, az a fogyasztó jogalap nélküli gazdagodásának minősül. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás tárgyának visszaszolgáltatása nem lehetséges, az Eladó az ajándékok szokásos árával megegyező összegű pénzbeli kártérítésre jogosult.

6.12. A kedvezménykuponok fogyasztónak való átadása az Eladó egyoldalú jogi aktusának minősül. Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől azon árucikk tekintetében, amelyre a kedvezménykupont részben vagy egészben felhasználták, a kedvezménykupon értékének pénzbeli visszatérítésére vagy más kártérítésre nem jogosult. A fogyasztó minden esetben csak a ténylegesen kifizetett vételár és az áru szállítási költségeinek visszatérítésére jogosult.

6.13. Fogyasztónak nem minősülő Vevőre az Üzletszabályzat jelen cikkében meghatározott elállási feltételek nem alkalmazandók.

7.    Garanciális feltételek és reklamációs szabályzat

7.1.    Az Eladó felel azokért a hibákért, amelyekkel az áru a Vevő általi átvételkor rendelkezik, valamint azokért, amelyek a garanciális idő alatt jelentkeznek. Használt áru esetén az Eladó nem vállal felelősséget a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített áru esetében az Eladó nem felel az árengedmény alapját képező hibákért. A Be Lenka s.r.o. a cipők felsőrészéhez maximálisan környezetbarát, természetes festékeket használ. A felhasznált anyagok megfelelőségét tanúsítványok igazolják. Vízzel érintkezve a cipő felsőrészén lévő festék festéknyomot hagyhat vagy elszínezheti a zoknit (vagy más ruhadarabot). A színes cipőmodellek esetében a felsőrész elszíneződése a vízzel érintkező anyag természetes tulajdonsága, ezért ilyen esetben reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
7.2.    A fogyasztóként eljáró Vevő számára a garanciaidő új áru esetében 24 hónap, használt áru esetében pedig 12 hónap. Ha a Vevő nem fogyasztó, különösen ha vállalkozó, a garanciaidő mind az új, mind a használt áru esetében 12 hónap. A garanciaidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő vagy más meghatalmazott személy átveszi az árut.
7.3.    A reklamációk rendezésére a hatályos reklamációs szabályzat vonatkozik. A megrendelés Eladónak történő elküldésével a Vevő megerősíti, hogy megfelelően tájékoztatták a reklamáció feltételeiről és módjáról – az arra vonatkozó részeteket is beleértve, hogy hol érvényesítheti a reklamációt – a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990 sz. törvényének módosításáról szóló Tt. 250/2007 sz. módosított törvény 18. § (1) bekezdésének rendelkezése (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény) és a Tt. 102/2014 sz. törvény értelmében.
7.4.    A reklamációs szabályzat a Vevő által az Eladó következő webáruházaiban vásárolt árura vonatkozik:www.belenka.com, belenka.cz, belenka.sk, belenka.de.
7.5.    A Vevő kizárólag a hibás és az Eladótól vásárolt árura vonatkozóan érvényesítheti az Eladóval szembeni garanciális igényét.
7.6.    A Vevő köteles az áru hibáira vonatkozó reklamációt a hiba felfedezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül benyújtani az Eladónak. A reklamáció benyújtásának napja alatt az írásos reklamáció Eladó számára történt kézbesítésének napja értendő, a Vevő ezt követően a reklamált árut is köteles átadni az Eladónak. Amennyiben a reklamáció tárgyát az Eladó a reklamáció benyújtásának napjánál későbbi időpontban veszi át, a reklamáció rendezésének határideje a reklamáció tárgyának Eladó általi átvételével indul.
A Vevő köteles átadni az Eladónak a reklamált árut és annak minden tartozékát, mégpedig higiénikus állapotban, amely lehetővé teszi az áru további személyek általi biztonságos kezelését. Ellenkező esetben az Eladó jogosult a reklamációt elutasítani. A termék reklamációra történő visszaküldésének szállítási költségét a Vevő fizeti.
7.7.    A Vevő számára ajánlott az árut az áru átvételekor megvizsgálni.
7.8.    Ha az áru hibás, a Vevőnek joga van írásos reklamációt benyújtani a hiba jellegének és a reklamáció rendezésére javasolt módszer leírásával. Ha az áru nem rendelkezik a megállapodás szerinti tulajdonságokkal, de a hiba javítható, a fogyasztónak joga van ahhoz, hogy a hibát térítésmentesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A fogyasztó a hiba kijavítása helyett az áru kicserélését is kérheti, ill. ha a hiba csak az áru egy részét érinti, akkor az érintett rész kicserélését, feltéve, hogy ez az áru ára vagy a hiba komolysága szempontjából az Eladónak nem jelent aránytalanul nagy ráfordítást. Az Eladó a hiba kijavítása helyett minden esetben választhatja az áru kifogástalan darabra való cserélését, amennyiben azzal a fogyasztó számára nem okoz jelentős nehézségeket.
7.9.    Az Eladó az általa választott megfelelő formában, például e-mailben vagy írásban visszaigazolja a Vevőnek a reklamáció benyújtását.
7.10.  A Vevő nem jogosult garanciális igényt érvényesíteni olyan hibákra, amelyekről az Eladó a szerződés megkötésekor tájékoztatta, vagy amelyekről az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit figyelembe véve tudnia kellett (pl. akciós áru esetén).
7.11.   A garancia nem terjed ki az áruban a Vevő által okozott károkra, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

– természetes elhasználódás,
– az áru vagy az áru egyes részeinek szennyeződése,
– az áru előírt gondozásának elmulasztása,
– az áru olyan körülmények között történő használata, amelyek hőmérséklet, por, páratartalom, kémiai és mechanikai hatások tekintetében nem felelnek meg az áru normál használati körülményeinek,
– az áruba való illetéktelen személy általi beavatkozás (szakszerűtlen javítás vagy módosítás),
– az árunak az utasításokkal, műszaki szabványokkal, az árura vonatkozó egyéb dokumentációval vagy az áru rendeltetési céljával ellentétes használata,
– az áru mechanikai megrongálása, különösen elszakítása, elvágása, termikus megrongálása, gondatlan vagy aránytalan fizikai bánásmód miatti megrongálódása, a termék rétegeinek szándékos megkarcolása stb.,
– a garanciaidő lejárta.

A Be Lenka s.r.o. a cipők felsőrészéhez maximálisan környezetbarát, természetes festékeket használ. A felhasznált anyagok megfelelőségét tanúsítványok igazolják. Vízzel érintkezve a cipő felsőrészén lévő festék festéknyomot hagyhat vagy elszínezheti a zoknit (vagy más ruhadarabot). 

7.12.   Az Eladó köteles a reklamációt rendezni és a reklamációs eljárást a kijavított áru átadásával, az áru kicserélésével, az áru vételárának visszatérítésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással, az áru árából ésszerű árengedmény kifizetésével vagy a reklamáció indoklással ellátott elutasításával lezárni.
7.13.   A reklamáció rendezése csak a reklamáció benyújtásakor a hibaleírásban felsorolt hibákra vonatkozik.
7.14.   Javítható hiba esetén a reklamációt az Eladó a hiba kijavításával rendezi. Az Eladó a hiba javítása helyett minden esetben választhatja a hibás áru hibátlanra való cseréjét.
7.15.   Amennyiben olyan nem javítható hibáról van szó, amely megakadályozza az áru hibátlan áruként való rendeltetésszerű használatát, a Vevőnek jogában áll az árut kicseréltetni vagy a szerződéstől elállni, esetleg megfelelő árengedményt kérni az áru árából.
7.16.   Amennyiben az alacsonyabb áron értékesített vagy használt árunak olyan hibája van, amelyért az Eladó felelősséget vállal, a Vevő az áru kicserélésének lehetősége helyett megfelelő árengedményre jogosult.
7.17.   Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a hibás árut más, hasonló paraméterekkel rendelkező árura cserélje. Csere esetén a garanciaidő az új Áru kézhezvételének időpontjától újraindul.
7.18.  Az Eladó köteles a reklamációt legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül rendezni, és arról a fogyasztónak minősülő Vevő részére írásbeli igazolást (e-mailben is) kiállítani.
7.19.  A fogyasztóvédelmi törvény értelmében a 30 napos határidő a fogyasztónak nem minősülő Vevő reklamációjának rendezésére nem vonatkozik. Az ilyen esetekre a törvény nem ír elő határidőt, de az Eladó vállalja az ilyen reklamációk 60 napon belüli rendezését.
7.20.  A garanciaidő azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amely alatt a Vevő az árut az áru garanciális javítása miatt nem használhatta.

8.    Áru bérlésére vonatkozó feltételek

8.1.    Az eladó (a továbbiakban, az Üzletszabályzat jelen 8. cikkében: bérbeadó) a webáruház weboldalán a Vevőknek arra is lehetőséget kínál, hogy az árut ideiglenesen (egy előre meghatározott időtartamra), előre meghatározott díj ellenében (bérleti díj) bérbe vegyék, az Üzletszabályzat jelen cikkében meghatározott feltételek szerint.
8.2.    A bérleti szerződés létrejöttének feltétele a webáruház www.belenka.comwww.belenka.skwww.belenka.dewww.belenka.cz  weboldalain található elektronikus árubérleti megrendelés kitöltése, és annak kötelező érvényű elfogadása a megrendelésnek az Eladó elektronikus rendszerébe történő befogadásáról szóló értesítés elküldésével. A bérlő a bérelt termék elküldésének napja, illetve az áru megegyezés szerinti személyes átvételének napja előtt 24 órával díjmentesen törölheti megrendelését. A megrendelés törlését a bérlő a webáruház honlapján megadott elérhetőségre küldött e-mailben teheti meg. Amennyiben a bérbeadó még a megrendelés törlésének kézbesítése előtt elküldte az árut a bérlőnek, a bérlő köteles a bérbeadott árut a kézhezvételtől számított 3 napon belül a bérbeadó címére visszaküldeni.
8.3.    A bérleti szerződést a felek határozott időre kötik. A bérleti időszakot a bérlő az elektronikus megrendelésében határozza meg a napok pontos számának megadásával. A bérleti időszak az áru bérlő számára történt átadásának napját követő napon kezdődik. A bérlet a bérleti időszak utolsó napján jár le. A bérleti időszak a felek közös megegyezésével lerövidíthető vagy meghosszabbítható. Ha az árut a bérleti időszak végén nem szolgáltatják vissza, a bérleti szerződés nem újul meg automatikusan.
8.4.    A bérlő köteles az árut a bérleti időszak utolsó napján visszaküldeni a bérbeadónak. Az időpont meghatározásánál a postai bélyegző dátuma a mérvadó. Amennyiben a bérlő nem teljesíti e kötelezettségét, köteles a bérbeadónak a bérleti jogviszony megszűnése után az áru használatáért járó díjat olyan összeggel kiegészíteni, mintha a bérleti szerződés hatályban maradt volna (bérleti díj 1 napra * azon napok száma, amennyivel a bérlő később küldte vissza az árut).
8.5.    Az árubérlés díja (bérleti díj) a webáruház weboldalán van feltüntetve. A bérleti díjhoz hozzáadódnak a bérlőnek történő kiszállítás költségei az elektronikus megrendelésben meghatározott összegben és a kiválasztott szállítási módnak megfelelően. Az áru közös megegyezéssel személyesen is átvehető a bérbeadó üzlethelyiségében.
8.6.    A bérbeadó az árut csak a bérleti díj kifizetését és a bérleti letét beérkezését követően küldi el a bérlő elektronikus megrendelésben megadott címére. A bérleti letét összege minden egyes árucikknél külö